Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 837363357X My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
42,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Osoba ludzka. Próba definicji
[837363357X]
21,00zł
Product unavailable

ks. Wincenty Granat
ISBN:
83-7363-357-X
Pages: 372
Format: B5
Year: 2006
Language: Polish

Jest to pierwsze kompendium wiedzy na temat personalizmu w języku polskim. Pierwsze wydanie książki miało miejsce w 1961 roku, ale maszynopis był gotowy już w 1952 roku. Drugie wydanie pod redakcją ks. Krzysztofa Guzowskiego i Haliny Ireny Szumił zostało poprawione i poszerzone o paragrafy na podstawie notatek autora, w posiadaniu których jest pani H. Szumił. Różnica między pierwszym a drugim wydaniem jest ogromna. Pierwsze wydanie nie miało opracowania redakcyjnego, w drugim zostały ujednolicone tytuły pod względem graficznym; dodano około 30 tytulików podrozdziałów i paragrafów oraz rozdział o wartości. Jest to publikacja, która porządkuje pojęcia osoby i osobowości, definiując je. Ks. Granat proponuje metodę personalistyczną, ważną dla badań interdyscyplinarnych z zakresu etyki, socjologii, filozofii, psychologii i teologii.


SPIS TREŚCI

INTEGRALNY PERSONALIZM KS. WINCENTEGO GRANATA Stanisław Kowalczyk
PRZEDMOWA

WSTĘP


CZĘŚĆ PIERWSZA
GRUPY OPISÓW OSOBY LUDZKIEJ

ROZDZIAŁ I
CECHA JEDNOŚCI W OPISACH OSOBY

1. Koncepcja Maxa Schelera
2. Personalizm krytyczny Wiliama Sterna

ROZDZIAŁ II
ELEMENTY ETYCZNE W OPISACH OSOBY

1. Idea osobowości etycznej w ujęciu Immanuela Kanta
A. Główne linie personalizmu kantowskiego
B. Stosunek do najwyższego Dobra
2. W nurcie kantowskim
3. Nurt wartości w polskim personalizmie
4. Ku idealnej społeczności duchowej - G. Madinier
5. Personalizm jako przezwyciężenie egoizmu według M. Blondela
6. Zbieżność idei personalizmu i egzystencjalizmu

ROZDZIAŁ III
CECHA ŻYCIA SPOŁECZNEGO W DEFINICJII OSOBY LUDZKIEJ
1. Ludzka osobowość jako twór społeczności
według teorii socjologizmu
2. Opis osoby ludzkiej w psychologii i filozofii marksistowskiej
A. Marksistowskie teorie antropologiczne
B. Humanizm ateistyczy i jego motywy
C. Moralność człowieka kolektywnego
D. Krytyka „burżuazyjnej" teorii osoby
 
ROZDZIAŁ IV
IDEA OSOBY SPOŁECZNO-ETYCZNEJ W PISMACH EMMANUELA MOUNIERA

1. Idea transcendencji
2. Zasada wewnętrzności w idei osoby
3. Idea zaangażowania w reformę świata (engagement)
4. Społeczny charakter osoby
5. Niechęć E. Mouniera do pojęć jednostki i indywidualności
6. Wolność osoby
7. Rozwój osobowy

ROZDZIAŁ V
TENDENCJE SPIRYTUALIZUJĘCE W OPISIE OSOBY

1. Dychotomia cielesności i duchowości
2. Maritaina rozróżnienie osoby i indywiduum
3. Nierozróżnianie osoby i indywiduum u podstaw konfliktu społecznego?
4. Teza Akwinaty o jednostkowym zamknięciu i duchowym otwarciu osoby
5. Konsekwencje antytezy: osoba - indywiduum
6. Przyczyny powstawania tendencji spirytualizujących

ROZDZIAŁ VI
TENDENCJE EMPIRYCZNE W OPISIE OSOBY

1. Opisy charakteru, temperamentu i osobowości w oparciu o morfologię i fizjologię
A. Morfologia
B. Fizjologia jako podstawa klasyfikacji
2. Opisy charakteru, temperamentu i osobowości w oparciu o dane psychologii
3. Osobowość jako całość i suma struktur psychicznych


CZĘŚĆ DRUGA
KU SYNTEZIE W DEFINICJI OSOBY LUDZKIEJ

ROZDZIAŁ I
OSOBOWOŚĆ PSYCHICZNA
1. Idea podmiotowego ,ja"
2. Podmiotowe Ja" i jego funkcje
3. Poznawalność podmiotowego „ja"
4. Wyjaśnienie faktu świadomości własnego „ja"
5. Trwanie podmiotowego ,ja"
A. Cechy trwałe i zmienne ludzkiego podmiotu
B. Ludzkie „ja" a tożsamość podmiotowa
6. Zarzuty wysuwane przeciwko trwałości podmiotowego „ja"
7. Jednoczesne i nieświadome „rozdwojenie" jaźni (świadomość i podświadomość)
8. Analiza ludzkiego „ja" według R. Ingardena
9. Stosunek świadomego „ja" do ludzkiego ciała, substancjalnej ludzkiej duszy i do osoby

ROZDZIAŁ II
OSOBOWOŚĆ ETYCZNA I SPOŁECZNA

1. Osobowość etyczna
A. Współczesne ujęcia formalne
B. Aktualność rozstrzygnięć Tomaszowych
C. Pytanie o moralność prawdziwie humanistyczną
2. Osobowość społeczna
A. Wzajemność oddziaływania osoby i społeczności
B. Stosunek między osobowością społeczną, psychiczną i etyczną

ROZDZIAŁ III
WOLNOŚĆ FUNDAMENTEM OSOBY LUDZKIEJ

1. Wolność woli
A. Problem wolnej woli
B. Pojęcie wolnej woli
C. Niedostateczne wyjaśnienia idei wolnej woli
a) Wolność woli w ujęciu materializmu dialektycznego
b) Wolność woli analizowana przez egzystencjalistów
c) Wolność woli w ujęciu witalistycznym
d) Negacja wolności woli w ujęciu systemu determinizmu psychicznego
2. Uzasadnienie wolnej woli
A. Uzasadnienia wolnej woli oparte na indeterminizmie przyrody
B. Uzasadnienie wolnej woli w teoriach witalizmu
C. Uzasadnienie wolnej woli w egzystencj alizmie
3. Wolność woli jako postulat
A. Aporie wolności i konieczności
B. Świadomość wolnej woli jako logiczna podstawa dla stwierdzenia faktu psychologicznej wolności
C. Problem autodeterminizmu i determinizmu woli
 
ROZDZIAŁ IV
LUDZKA OSOBA INTEGRALNA

1. Elementy strukturalno-treściowe w definicji osoby
A. Elementy biologiczne i psychika zmysłowa w opisie osoby
B. Idea procesów mechanicznych w definicji osoby
C. Życie duchowe umysłu w integralnej definicji osoby
D. Życie woli i jej wolność w definicji integralnej osoby
E. Życie społeczne w definicji integralnej osoby
2. Elementy strukturalno-formalne w opisie ludzkiej osoby integralnej
A. Jedność osoby ludzkiej
B. Integralność osoby ludzkiej
C. Substancjalność i samoistność ludzkiej osoby
3. Definicja integralnej osoby ludzkiej
A. Wyjaśnienie terminów
B. Koncepcja ujęcia integralnego
C. Postulaty całościowego ujęcia w definicjach osoby i inne wcześniejsze definicje
4. Porównanie idei osoby integralnej z ideami: temperamentu, osobowości psychicznej, etycznej i charakteru
A. Temperament
B. Pojęcie osobowości
C. Idea charakteru
D. Różnice i podobieństwa na tle osoby integralnej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

WYBRANE OPRACOWANIA MYŚLI KS. WINCENTEGO GRANATA Halina Irena Szumił
AKTUALNOŚĆ PERSONALIZMU Krzysztof Guzowski
WINCENTY GRANAT'S PROPOSAL CONCERNING PERSONALISM Krzysztof Guzowski
INDEKS NAZWISK Halina Irena Szumił

CONTENTS

This product was added to our catalog on Tuesday 09 May, 2006.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 432 of 1067 in category Out of print  Next product
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej
21,00zł
$ Ku pełni osoby w Chrystusie. Wincentego Granata personalizm integralny
$ Ku pełni osoby w Chrystusie. Wincentego Granata personalizm integralny
12,00zł
$ Jezus Chrystus - osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna
$ Jezus Chrystus - osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna
10,00zł
Personalizm
Personalizm
31,50zł
$ Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna
$ Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna
5,00zł
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
7,00zł
Szkice do systemu personalizmu
Szkice do systemu personalizmu
8,00zł
$ Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata
$ Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata
3,00zł
$ Dire la foi chretienne a l\'homme d\'aujourd\'hui
$ Dire la foi chretienne a l\'homme d\'aujourd\'hui
7,00zł

Customers who bought this product also purchased
$ Nieodgadniony bliski. Obraz Boga w kazaniach Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1725-1784)
$ Nieodgadniony bliski. Obraz Boga w kazaniach Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1725-1784)
Święty Arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski
Święty Arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski
$ Studia Nauk Teologicznych PAN 5/2010
$ Studia Nauk Teologicznych PAN 5/2010
Współczesny fenomen osoby
Współczesny fenomen osoby
$ Słowo Boże w życiu i misji Kościoła
$ Słowo Boże w życiu i misji Kościoła
Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym
Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce