Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373633782 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
25,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku
[8373633782]
19,01zł
Product unavailable

Grzegorz Górski
ISBN:
83-7363-378-2
Pages: 304
Format: B5
Year: 2006
Language: Polish

Prezentowana książka jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej wszechstronnym omówieniem historii Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i jego orzecznictwa we wskazanym okresie. W istocie jednak rozważania te wykraczają poza kwestie dotyczące wyłącznie Sądu Najwyższego. Ilustrują one bowiem także w dużym stopniu kształtowanie się amerykańskiego systemu konstytucyjnego, i to w niezwykle ważnym początkowym okresie jego funkcjonowania. Sąd Najwyższy bowiem nie tylko poprzez instytucję judical review, ale całym swoim konsekwentnie konstruowanym orzecznictwem nadał ustrojowi, opartemu na pierwszej nowoczesnej, spisanej w jednym akcie konstytucji, logiczne i spójne oblicze.


Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Sądownictwo w okresie kolonialnym i problem recepcji prawa angielskiego przez niepodległe stany

1. Powstanie sądów w koloniach angielskich w XVII i XVIII wieku
2. Recepcja prawa angielskiego w niepodległych stanach
3. Kodyfikacja prawa w Europie a rozwój common law
4. Odrzucenie idei kodyfikacji w Stanach Zjednoczonych na przełomie XVIII i XIX wieku
Podsumowanie

Rozdział II
Powstanie sądownictwa federalnego i jego ewolucja

1. Podstawy ustroju sądownictwa w konstytucji USA
2. Struktura sądownictwa federalnego
3. Ławy przysięgłych w wyrokowaniu sądów federalnych
4. Jurysdykcja sądów federalnych
5. Uruchomienie sądownictwa federalnego

Rozdział III
Początki działalności Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych (1790-1801)

1. Burzliwe początki Unii
2. Organizacja i skład Sądu Najwyższego
3. Pozycja Sądu Najwyższego w pierwszych latach działalności
4. Pierwsze rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego
Chisholm v. Georgia (1793)
5. Początki judicial review
Ware v. Hylton (1796)
Hollingsworth v. Virginia (1798)
Calder v. Bull (1798)
Hylton v. United States (1796)
Pennhallow v. Doane's Administrators (1795)
6. Inne rozstrzygnięcia pierwszego Sądu Najwyższego
La Vengeance (1796)
7. Opinie prawne dla egzekutywy
8. Sprawa Hayburna (1792)
Podsumowanie

Rozdział IV
Sąd Najwyższy pod prezesurą Johna Marshalla (1801-1835)
1. Rewolucja 1800 roku i epoka Marshalla
2. Sąd Marshalla
3. Marshall i Jefferson
4. Impeachment wobec sędziego Chase'a (1805-1806)
5. "Midnight Judges Bill"
6. Marburg v. Madison (1803)
7. Judicial review a common law
8. Relacje między Unią a stanami
Fletcher v. Peck (1810) (1)
Fairfax Devisee v. Hunter's Lessee (1813)
Martin v. Hunter's Lessee (1816)
Cohens v. Virginia (1821)
Brown v. Margland (1827)
9. Kompetencje władz federalnych
McCulloch v. Margland (1819)
Gibbons v. Ogden (1824)

10. Kształtowanie podstaw ustroju gospodarczego Korporacje, Commerce Clause i Contract Clause
Gibbons v. Ogden Co. (2)
Dartmouth College v. Woodward (1819)
Bank of US v. Deveaux (1809)

11. Inne rozstrzygnięcia Sądu Marshalla
Martin v. Mott (1827)
Johnson and Graham's Lessee v. Mclnstosh (1823) - Cheerokee Cases
Barron v. Baltimore (1833)

Podsumowanie

Rozdział V
Sąd Najwyższy pod prezesurą Rogera B. Taneya (1836-1864)

1. Demokratyczny przełom Andrew Jacksona
2. Andrew Jackson i Roger B. Taney
3. Skład Sądu w czasie prezesury Taneya
4. Pierwsze decyzje Sądu Taneya
Charles River Bridge v. Warren Bridge (1837)
Briscoe v. Bank of the Commonwealth of Kentuckg (1837)
New York v. Miln (1837)
5. Sąd Taneya wobec rozwoju obrotu gospodarczego
Bronson v. Kinzie (1843)
West River Bridge Co. u. Dix (1848)
Butler v. Pennsylvania (1852)
Gelpcke v. Dubuque (1864)
Gordon v. Appeal Tax Court (1845)
6. Sąd Taneya a sprawy rozwoju handlu
Groves v. Slaughter (1841)
The Licence Cases (1847)
The Passenger Cases (1849)
Cooley v. Board of Wardens of the Port of Philadelphia (1852)
Pennsylvania v. Wheeling and Belmont Bridge Co. (1852)
7. Zakres władzy federacji w rozstrzygnięciach Sądu Taneya
Bank of Augusta v. Barie (1839)
Luther v. Borden (1849)
Conner v. Elliott (1860)
Swift v. Tyson (1842)
8. Problem niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych
9. Sprawy niewolników
The Amistad (1841)
Groves v. Slaughter (1841)
Proigg v. Pennsylvania (1842)
Ableman v. Both (1859)
Kentucky v. Dennison (1861)
10. Sprawa Dreda Scotta
11. Skład Sądu Najwyższego
12. Uwarunkowania prawne sprawy Dreda Scotta
13. Decyzja Sądu
Podsumowanie

Rozdział VI
Sąd Najwyższy w okresie odbudowy Unii (1864-1888)

1. Wojna secesyjna i pozycja Sądu Najwyższego
2. Skład Sądu Najwyższego
3. Wolności obywatelskie w okresie działań wojennych
Ex parte Merryman
Ex parte Milligan
Ex parte McCardle
4. Natura Unii
Texas v. White (1869)
Prize Cases (1863)

5. Problemy weryfikacji lojalności obywateli wobec Unii
6. Prawne aspekty rekonstrukcji Południa
7. Rekonstrukcja kongresowa
Cruikshank v. United States (1876)
8. Podsumowanie okresu rekonstrukcji
9. U schyłku XIX wieku
10. Sąd Najwyższy w okresie prezesury Salmona Chase'a
11. Najważniejsze rozstrzygnięcia Sądu Chase'a
Slaughterhouse Case
Legal Tender Cases

12. Inne orzeczenia Sądu Chase'a
Veazie Bank v. Fenno (1869)
Collector v. Day (1871)
Woodruff v. Parham (1869)

13. Sąd Waite'a
14. Kryzys wyborczy 1876 roku
15. Najważniejsze decyzje Sądu Waite'a
Granger Cases (1877)
Santa Clara County v. Southern Pacific Railroad Company (1886)
Civil Rights Act (1883)
Reynolds v. United States (1879)
Ludność chińska w USA - Chinese Exclusion Casus (1884-1893)
Podsumowanie

Rozdział VII
Sąd Najwyższy na przełomie stuleci (1888-1910)

1. Przełomowa epoka
2. Sąd Fullera
3. Rozwój prawa pracy
Lochner v. New York (1905)
Allgeyer v. Louisiana (1897)
Muller v. Oregon (1908)
Adair v. US (1908)
Kidd v. Pearson (1888)
4. Sprawy gospodarcze
Sugar Trust Case (1895) - walka z monopolami
Northern Securities Co. v. US (1904)
Swift v. US (1905)
Pollock v. Farmer's Loan and Trust Co. (1895)
- podatki
5. Sprawy kolejowe
6. Wolności i prawa obywatelskie
Plessy v. Fergusson (1896)
dimming v. Richmond County Board of Education (1899)
Davis v. Beason (1890)
Podsumowanie

Rozdział VIII
Sąd Najwyższy na początku XX wieku (1910-1930)

1. U progu nowych wyzwań
2. Sąd White'a
3. Walka z monopolami
Trust Cases - Standard Oil Co. v. United States (1911) i US v. American Tabacco Co. (1911)
4. Prawo pracy
Child Labor case (1918)
Wilson v. New (1917)
Bunting v. Oregon (1917)
5. Inne rozstrzygnięcia Sądu White'a
Muskrat v. US (1911) - sprawy Indian
Buchanan v. Warley (1917) - segregacja rasowa
Schenck v. US (1919) - wolność słowa i pacyfizm
Abrams v. US (1919)
Missouri v. Holland (1920)
- problemy ekologii
6. Sąd Tafta
7. Prawo pracy w rozstrzygnięciach Sądu Tafta
Adkins v. Children's Hospital (1923)
Truax v. Corrigan (1921)
Child Labor Tax Case (1922)
8. Inne rozstrzygnięcia Sądu Tafta
Pierce v. Society of Sisters (1925) - wolność religijna
US v. Lanza (1922) i Carroll v. US (1925) - problemy prohibicji
Corrigan v. Buckley (1926) - problemy segregacji rasowej
Podsumowanie

Zakończenie

Literatura
Spis orzeczeń
Indeks osób
Indeks instytucji
Indeks geograficzny

This product was added to our catalog on Friday 23 June, 2006.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 557 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Obraz Boga Ojca w kulturze
Obraz Boga Ojca w kulturze
Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce
Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce
$ Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową
$ Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową
Złote myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. Tom 1
Złote myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. Tom 1
Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce
Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce
Opera Omnia T. VIII-2 - Kościół - znak wśród narodów <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Opera Omnia T. VIII-2 - Kościół - znak wśród narodów
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce