Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 802 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Logos i Ethos w Polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika
Logos i Ethos w Polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika
50,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Odpowiedzialność karna nieletniego na tle Kodeksu Karnego z 1997 roku
[802]
26,25zł
Product unavailable

Radosław G. Hałas
ISBN:
83-7363-389-8
Stron: 230
Format: A5
Rok wydania: 2006


Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH SPRAWCÓW CZYNÓW ZABRONIONYCH
1. Ewolucja zasad odpowiedzialności nieletnich w dawnym polskim prawie
A. Odpowiedzialność nieletnich do okresu rozbiorów
B. Zasady odpowiedzialności nieletnich na ziemiach polskich w okresie rozbiorów
C. Kształtowanie się odpowiedzialności nieletnich na początku XX wieku
2. Zasady odpowiedzialności nieletnich w kodeksie karnym z 1932 r
A. Prace Komisji Kodyfikacyjnej nad zasadami odpowiedzialności nieletnich
B. Kodeks karny z 1932 r
C. Zaostrzenie odpowiedzialności nieletnich w latach 1944-1945 36
D. Projekty zmian zasad odpowiedzialności nieletnich
3. Odpowiedzialność nieletnich na gruncie kodeksu karnego z 1969 r. i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
A. Kodeks karny z 1969 r
B. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
4. Odpowiedzialność nieletnich w pracach nad kodeksem karnym z 1997 r. oraz nowelizacja zasad postępowania z nieletnimi w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich
A. Prace nad nowym kodeksem karnym
B. Nowelizacja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Rozdział II. PRZESŁANKI PRAWNOKARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NIELETNIEGO
1. Podmiotowe przesłanki odpowiedzialności karnej nieletniego
A. Wiek jako podstawa odpowiedzialności karnej nieletniego
B. Stopień rozwoju
C. Właściwości i warunki osobiste sprawcy jako przesłanka odpowiedzialności karnej nieletniego
D. Wina jako szczególna podmiotowa przesłanka odpowiedzialności karnej nieletniego
E. Nieletniość i niepoczytalność jako okoliczności wyłączające winę
2. Przesłanki przedmiotowe i zakres prawnokarnej odpowiedzialności nieletniego
A. Popełnienie czynu zabronionego w określonych warunkach jako przesłanka przedmiotowa
a) Popełnienie określonego czynu zabronionego
b) Okoliczności sprawy
B. Zakres odpowiedzialności nieletniego na zasadach art. 10 § 2 k.k
3. Przesłanki prawnokarnej odpowiedzialności nieletniego w świetle danych dotyczących liczby przestępstw

Rozdział III. REAKCJA KARNA WOBEC NIELETNIEGO ODPOWIADAJĄCEGO NA ZASADZIE ART. 10 § 2 K.K.
1. Ustawowy wymiar kary
A. Obniżenie górnej granicy ustawowego zagrożenia wobec nieletniego odpowiadającego na podstawie art. 10 § 2 k.k.
a) Kara pozbawienia wolności
b) Kara grzywny
B. Nadzwyczajny wymiar kary
a) Nadzwyczajne złagodzenie kary
b) Nadzwyczajne obostrzenie kary
c) Zbieg nadzwyczajnego złagodzenia i nadzwyczajnego obostrzenia kary
2. Stosowanie środków karnych wobec nieletniego odpowiadającego z art. 10 § 2 k.k
A. Dopuszczalność orzeczenia środków karnych
B. Granice środków karnych
3. Dyrektywa sądowego wymiaru kary
A. Treść dyrektywy szczegółowej i jej pozycja na tle ogólnych dyrektyw wymiaru kary
B. Dyrektywa szczegółowa wymiaru kary względem nieletniego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Rozdział IV. PROCESOWY I WYKONAWCZY ASPEKT ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ NIELETNIEGO
1. Procesowy aspekt prawnokarnej odpowiedzialności nieletniego
A. Mediacja w postępowaniu z nieletnimi
B. Stosowanie środków zapobiegawczych
C. Skierowanie sprawy do sądu karnego
a) Właściwość rzeczowa
b) Właściwość miejscowa
D. Szczególne przepisy procesowe dotyczące nieletniego odpowiadającego karnie 169
2. Wykonanie kary wobec nieletniego jako oddziaływanie wychowawcze
A. Cel wykonania kary wobec nieletniego
B. Wykonanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich

Rozdział V. ZMIANY KONCEPCJI POSTĘPOWANIA Z NIELETNIMI NA TLE PROJEKTÓW NOWELIZACJI K.K.
1. Współczesne koncepcje postępowania z nieletnimi
A. Modele postępowania z nieletnimi
B. Reguły minimalne wymiaru sprawiedliwości w sprawach nieletnich
C. Konwencja o Prawach Dziecka
2. Zaostrzanie odpowiedzialności prawnokarnej jako środek przeciwdziałania wzrostowi przestępczości nieletnich
3. Nowelizacja zasad prawnokarnej odpowiedzialności nieletniego jako wyraz współczesnych tendencji w zakresie odpowiedzialności nieletnich
A. Projekty zmian w Sejmie III Kadencji i Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r
B. Prezydencki projekt zmian w kodeksie karnym z dnia 20 grudnia 2001 r. oraz projekty kodeksu karnego z 2002 r

Zakończenie
Bibliografia
Źródła
Orzecznictwo
Literatura
Varia
Sprawozdania Komisji
Stenogramy, Protokoły i Biuletyny
Projekty
Uzasadnienia

This product was added to our catalog on Wednesday 26 July, 2006.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 587 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle KAN. 1095 n. 3
Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle KAN. 1095 n. 3
Tajemnica zawodowa psychologa
Tajemnica zawodowa psychologa
Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych
Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych
Schorzenie sclerosis multiplex, a zdolność osoby do zawarcia małżeństwa w świetle prawa kościoła katolickiego
Schorzenie sclerosis multiplex, a zdolność osoby do zawarcia małżeństwa w świetle prawa kościoła katolickiego
Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań
Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 10
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 10
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce