Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Law » 8373634118 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Kształtowanie się prawnego systemu oświaty w Polsce w latach 1918-1939
Kształtowanie się prawnego systemu oświaty w Polsce w latach 1918-1939
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Hominum causa omne ius constitutum est
[8373634118]
19,01zł
Product unavailable

Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak
ed. Antoni Dębiński, Małgorzata Gałązka, Radosław D. Hałas, Krzysztof Wiak
ISBN:
83-7363-411-8
Pages: 582
Format: B5 (hard cover)
Year: 2006

Spis treści

Od redaktorów
Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. dr. hab. Stanisława Wilka SDB
Słowo Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego
List Biskupa Sandomierskiego, ks. prof. dr. hab. Andrzeja Dzięgi

Wokół osoby Jubilatki
Twórczość naukowa i działalność publiczna Pani Profesor Alicji Grześkowiak (oprac. Małgorzata Gałązka, Sławomir Hypś)
Wykaz publikacji Profesor Alicji Grześkowiak (oprac. Sławomir Hypś)
Wykaz prac magisterskich i doktorskich przygotowanych pod kierunkiem Profesor Alicji Grześkowiak (oprac. Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś)
Mons. Elio Sgreccia, Il contributo della Professoressa Alicja Grześkowiak alla Pontificia Academia Pro Vita
Bp Elio Sgreccia, Wkład Profesor Alicji Grześkowiak do Papieskiej Akademii Życia

Prawo karne
Lech Gardocki, Zasada nullum crimen sine lege certa we współczesnym polskim prawie karnym
Tadeusz Bojarski, Kilka uwag w kwestii zbiegu przestępstw i zbiegu przepisów
Genowefa Rejman, Niezawisłość sędziowska
Barbara Kunicka-Michalska, Odpowiedzialność nieletnich w prawie karnym Hiszpanii
Lech K. Paprzycki, Myśląc o karze śmierci w jesieni życia
Janusz Kochanowski, Wolność słowa a zniewaga sądu. Studium przypadku
Janina Wojciechowska, Rafał Lemkin – autor pojęcia "ludobójstwo"
Krzysztof Wiak, Pojęcie przestępstwa terrorystycznego w prawie Unii Europejskiej
Radosław G. Hałas, Między odwetem a miłosierdziem – wymiar kary za zabójstwo
Małgorzata Gałązka, Niemiecki model prawnokarnej ochrony ludzkiej godności przed zapłodnieniem in vitro
Damian Szeleszczuk, Pozbawienie praw publicznych w polityce karnej Polski Ludowej
Sławomir Hypś, Małżeństwo monogamiczne jako dobro chronione w polskim prawie karnym
Filip Ciepły, O dowartościowanie retrybutywnej racjonalizacji kary
Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w postępowaniu dowodowym – stan obecny i perspektywy rozwoju
Antropologia i prawa człowieka
Wanda Półtawska, "Tryptyk rzymski" – poetycka synteza antropologii Karola Wojtyły
Andrzej Zoll, Godność człowieka jako źródło wolności i praw
Leon Dyczewski OFMConv, Prawo do życia nienarodzonych dobrem osobistym i społecznym
Józefina Hrynkiewicz, Ochrona prawa dziecka do życia w rodzinie
Władysław Witczak, Hanna Witczak, Godność osoby ludzkiej a eksperyment badawczy

Prawo publiczne
Wojciech Łączkowski, Zasada pomocniczości a finansowanie zadań publicznych
Dariusz Dudek, Korupcja, prawo karne i konstytucja
Mirosław Granat, Zobowiązania przedwyborcze kandydata na posła a charakter mandatu przedstawicielskiego
Jan Głuchowski, Wywiad skarbowy jako instytucja procedury podatkowej
Grzegorz Górski, Kryzysy wyborcze w Polsce i w Stanach Zjednoczonych a rola Sądu Najwyższego

Prawo i postępowanie cywilne
Mirosław Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna za interwencję lekarską bez zgody pacjenta
Ewa Bagińska, Odpowiedzialność państwa za szkody medyczne w prawie amerykańskim
Józef Jan Skoczylas, Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczące sądownictwa polubownego

Prawo kanoniczne
Ks. Leszek Adamowicz, Ochrona prawa do życia w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich
Ks. Henryk Misztal, Wybrane postacie świętych niewiast zaangażowanych w życiu publicznym
Ks. Marian Stasiak, Implikacje formuły soborowej in quibus et ex quibus LG 23 w eklezjologii i prawie kanonicznym
Ks. Stanisław Tymosz, Instytucja Synodu Biskupów w prawie kanonicznym
Wiesław Bar OFMConv, O sprawie beatyfikacyjnej abpa Oscara Romero
Ks. Tadeusz Syczewski, Aktywność duszpasterska katolików świeckich w świetle Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej 1997

Historia i filozofia prawa
Jerzy Flaga, Formy organizacji i funkcjonowania korporacji rzemieślniczych w dawnej Polsce
Antoni Kość SVD, Relacja prawa i moralności w społeczeństwie otwartym
Ks. Antoni Poniński, Władze i prasa PRL lat 1981-1984 wobec duchowieństwa katolickiego

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Wednesday 22 November, 2006.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 85 of 175 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Podręcznik do nauki języka ukraińskiego
$ Podręcznik do nauki języka ukraińskiego
Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej
Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej
Opera Omnia T. VIII-2 - Kościół - znak wśród narodów <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Opera Omnia T. VIII-2 - Kościół - znak wśród narodów
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa
Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa
Opera Omnia T. VIII-1 - Kościół - znak wśród narodów <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Opera Omnia T. VIII-1 - Kościół - znak wśród narodów
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Skrypt z wybranych zagadnień bioetyki i etyki seksualnej
Skrypt z wybranych zagadnień bioetyki i etyki seksualnej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce