Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373634185 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Szkice do systemu personalizmu
[8373634185]
8,00zł
Product unavailable

ks. Czesław Stanisław Bartnik
ISBN:
83-7363-418-5
Pages: 288
Format: B5
Year: 2006
Language: Polish

Pozycja stanowi - zgodnie z intencją autora - uzupełnienie idei zawartych w dziele "Personalizm” (Lublin 1995, Warszawa 2000) oraz próbę ukazania specyfiki systemu personalistycznego na tle innych nurtów antropologicznych interesujących się dziedziną osoby. Na niniejszą publikację składają się szkice autorstwa prof. Czesława S. Bartnika, które powstały na przestrzeni kilkunastu lat. Każdy z nich odsłania inny aspekt tajemnicy osoby oraz inny element panoramy wspomnianego systemu. Ks. Bartnik chce wykazać, że prawdziwy personalizm nie jest aspektowy, lecz całościowy i uniwersalistyczny, gdyż nawet narzędzia, którymi się człowiek posługuje, jak język, kultura, sztuka (i w pewnym sensie religia), noszą znamię wielkości osoby, jej podmiotowości i wolności.


Spis treści

Wstęp (ks. Krzysztof Guzowski)
Przedmowa


UJĘCIE OGÓLNE

I. Dlaczego personalizm?
II. Personalizm uniwersalistyczny - nowy kierunek naukowy
III. Od humanizmu do personalizmu
Do humanizmu
Pola ludzkiego odkrywania się jako osoby
Ku określeniu cudu osoby
Do personalizmu

IV. Personalizm uniwersalistyczny
Nazwa
Osoba
Antropologia personalistyczna
Nurty personologii uogólnionej
Personalizm jako pełny system

V. Ogólny zarys systemu personalistycznego
A. Wprowadzenie
1. Dzieło czasu
2. Moja droga do personalizmu
3. Punkt wyjścia
4. Metoda
B. Personologia
1. Terminologia
2. Próby określenia
3. Substancja i relacja
4. "Osoba społeczna"
5. Osoba a dusza
6. Osoba jako rodzaj bytu
7. Sfery świata osoby
C. Poznanie i hermeneja
1. Poznanie zmysłowe
2. Poznanie umysłowe
3. Hermeneutyka personalistyczna
D. Personalistyczna koncepcja bytu
1. Metafizyka ogólna
2. "Teo-logia"
3. Kosmologia
4. Dzieje
5. Kulturologia

VI. Ontologia personalistyczna
Problem
Personologia w wymiarze ontologii
Ku-osobowa relacja bytu
Teo-ontologia

VII. Kategoria personalności jako najwyższe uwarunkowanie


PERSONOLOGIA

I. Najstarsza antropologia na świecie Sumer
II. Antropologia personalistyczna - J. H. Newman
III. Personalizm społeczny - E. Mounier
IV. Personalizm B. P. Bowne'a
V. Ku personalizmowi społecznemu - R. T. Flewelling
VI. Ku integralnej definicji osoby ludzkiej - W. Granat
VII. Antropologia indywidualna według K. Wojtyły
VIII. Personalizm teologiczny kard. K. Wojtyły
Zarys personalizmu w filozofii
W świetle Trójosobowego Boga
Osobowość chrześcijanina
"Osobowość" Kościoła
Historia zbawienia a osoba

IX. Tajemnica jaźni
X. Element konstytutywny osoby
XI. Osoba ludzka i jej wymiar społeczny i transcendentny
Próby naukowego opisania osoby
Osoba w wymiarze społecznym
Transcendencja 

XII. Spełnienie osoby przez działanie
Ku rewaloryzacji działania
Osobotwórczość działania?
Społeczna samorealizacja osoby

XIII. Antropologia pastoralna
Przesłanki ogólne
Podstawowe struktury antropologiczne
Model antropologiczny

XIV. Trójca Święta jako archetyp wszelkiej społeczności
XV. Teoria osobowości a religia


PREZENTACJA WYBRANYCH TEMATÓW

I. Wprowadzenie do personalistycznej filozofii dziejów
Zakorzenienie koncepcji
Próba ujęcia "historycznego"
"Osoba" jako kategoria metodologiczna
Szkic dziejów uniwersalnych

II. Personalizacja Kościoła w ujęciu kard. Karola Wojtyły
Kościół "jednostkowy" i "społeczny"
Od sfery przedmiotowej ku podmiotowej
"Personalność" Kościoła?

III. Chrześcijaństwo to osobowe uchrystusowienie
IV. O narodzie personalistycznie
Od ogółu do osoby
"Naród" przeciw indywidualizmowi i kolektywizmowi
Co to i kto to jest naród?
Współczesna negacja narodu

V. Naród jako fenomen kulturowy w ujęciu personalistycznym
Podstawowe pojęcia
Żywotność problemu
Walka z kategorią "narodu"
Duchowa Wieża Babel

VI. Godność osoby i godność narodu
"Godność" i jej rozumienie
Naturalna godność osoby ludzkiej
Religijna godność osoby
Godność narodu

VII. Duchowość pracy ludzkiej
VIII. Osoba ludzka a kosmos
Ziemia i niebo
Mikrokosmos i makrokosmos
Osoba jako byt
Definicja osoby
Centrum wszechbytu

IX. Wszechświat personalistyczny
X. Personogeneza kosmiczna – P. Teilhard Chardin
XI. Sens istnienia według personalizmu
Zarys problemu
Rozwiązanie Heideggerowe i Teilhardowe
Próba odpowiedzi ze strony personalizmu

XII. Droga osobowej nieskończoności
XIII. Resume systemu personalistycznego
XIV. Resume of Personalist System


WYKAZ PUBLIKACJI O CHARAKTERZE PERSONALISTYCZNYM

Wykaz skrótów
Publikacje Autora o charakterze personalistycznym
Publikacje Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL - autorstwa ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego
Indeks osobowy (Halina Irena Szumił)

This product was added to our catalog on Monday 04 December, 2006.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 610 of 1067 in category Out of print  Next product
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej
21,00zł
$ Ku pełni osoby w Chrystusie. Wincentego Granata personalizm integralny
$ Ku pełni osoby w Chrystusie. Wincentego Granata personalizm integralny
12,00zł
$ Jezus Chrystus - osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna
$ Jezus Chrystus - osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna
10,00zł
Personalizm
Personalizm
31,50zł
$ Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna
$ Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna
5,00zł
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
7,00zł
Osoba ludzka. Próba definicji
Osoba ludzka. Próba definicji
21,00zł
$ Dire la foi chretienne a l\'homme d\'aujourd\'hui
$ Dire la foi chretienne a l\'homme d\'aujourd\'hui
7,00zł
$ Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata
$ Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata
3,00zł

Customers who bought this product also purchased
Rodzinne uwarunkowania życzliwości u młodzieży
Rodzinne uwarunkowania życzliwości u młodzieży
Sponsoring. Kwalifikacja prawna
Sponsoring. Kwalifikacja prawna
Personalizm polityczny. Zarys problemów
Personalizm polityczny. Zarys problemów
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej XX wieku. Antologia. Tom I, 1900-1944
Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej XX wieku. Antologia. Tom I, 1900-1944
$ Mit - Symbol - Mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger
$ Mit - Symbol - Mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce