Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373634237 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
A VISIONARY AND REALIST Idzi Radziszewski: Founder of the Catholic University of Lublin
A VISIONARY AND REALIST Idzi Radziszewski: Founder of the Catholic University of Lublin
40,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Osoba konsekrowana
[9788373634237]
18,00zł
Product unavailable

Antoni Jozafat Nowak OFM
ISBN:
83-7363-423-1
Pages: 628
Format: B5
Year: 2006
Language: Polish

Nowa, jednotomowa edycja monograficznego opracowania ślubów zakonnych: ślubu ubóstwa, ślubu posłuszeństwa i ślubu czystości.


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

Wprowadzenie


ŚLUB UBÓSTWA

Rozdział I: EKLEZJALNY ASPEKT ŚLUBU UBÓSTWA
I. Sakramentalny wymiar życia zakonnego
II. Konsekracja osoby poprzez ślub ubóstwa

Rozdział II: CHRYSTOCENTRYZM ŚLUBU UBÓSTWA
I. "Błogosławieni ubodzy w duchu" (Mt 5, 3)
II. Przyszedłem, aby służyć (por. Mt 20, 28)

Rozdział III: ANTROPOLOGICZNY WYMIAR ŚLUBU UBÓSTWA
I. Postawa ubóstwa
II. Predyspozycje człowieka
III. Stać wiernie przy człowieku
IV. Świadek wartości postawy ubóstwa

Rozdział IV: WARSTWICOWY WYMIAR ŚLUBU UBÓSTWA
I. Warstwa somatyczna
II. Warstwa psychospołeczna
1. Praca
2. Troska o ubogich
3. Troska o własną postawę ubóstwa
III. Warstwa duchowa
1. Sens życia
2. Sens cierpienia

Rozdział V: ŚLUB UBÓSTWA W OBLICZU SYTUAQI GRANICZNYCH
I. W obliczu śmierci
II. Śmierć mistyczna
III. Proces umierania
IV. "Witaj, siostro śmierci"


ŚLUB POSŁUSZEŃSTWA

Rozdział I: POSŁUSZEŃSTWO WYRAZEM GODNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ

I. Rozwój osobowy
II. Posłuszeństwo Kościołowi świętemu
III. Imię zakonne
IV. Troska Kościoła świętego o życie konsekrowane

Rozdział II: SŁOWO - POSŁUSZEŃSTWO - DIALOG
I. Bóg jest Słowem
II. Słowo Wcielone
III. Posłuszeństwo Słowu
IV. Posłuszeństwo Słowu w Kościele świętym
V. Dialog i posłuszeństwo
1. Aspekt antropologiczny
2. Aspekt teologiczny

Rozdział III: ŚLUB POSŁUSZEŃSTWA KONSEKWENCJĄ ZAWARTEGOPRZYMIERZA
I. Stare Przymierze
II. Nowe Przymierze

Rozdział IV: ŚLUB POSŁUSZEŃSTWA I AUTORYTET
I. Posłuszeństwo jako realizacja siebie
1. Posłuszeństwo chrześcijańskie
2. Posłuszeństwo zakonne
II. "Autorytet" chrztu świętego
III. Przełożony i jego autorytet
1. Rola autorytetu w rozwoju
2. Posłuszeństwo przełożonemu jako kryterium normy psychicznej

Rozdział V: POSŁUSZEŃSTWO I WOLNOŚĆ
I. Aspekt psychologiczny
II. Aspekt teologiczny
III. Aspekt eklezjalny
IV. Wolność wewnętrzna
1. Wolność wobec "ja"
2. Modlitwa
3. Psychologiczny aspekt medytacji
4. Wymiar dojrzałości zakonnej
V. Ukochanie Kościoła świętego
VI. Samotność darem posłuszeństwa

Rozdział VI: POSŁUSZEŃSTWO W ŻYCIU SPOŁECZNYM
I. Człowiek - istota społeczna
II. Kościół święty normą życia społecznego
III. Formacja do życia społecznego
1. Formacja w Misterium Paschalnym
2. Wierność głoszonemu Słowu
3. Wierność w pracy
4. Ubiór zakonny
5. Cela zakonna
IV. Ślub posłuszeństwa źródłem wolności sumienia
V. Posłuszeństwo drogą do świętości

Rozdział VII: ESCHATYCZNY WYMIAR ŚLUBU POSŁUSZEŃSTWA
I. Posłuszeństwo Matki Boga
II. Posłuszeństwo Chrystusowi eucharystycznemu
1. Cierpienie
2. Śmierć
3. Śmierć w Chrystusie
4. Zmartwychwstanie w Chrystusie


ŚLUB CZYSTOŚCI

Rozdział I: CZŁOWIEK OBRAZEM BOGA
I. Człowiek religijny
II. Stare Przymierze

Rozdział II: "SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM" 0 1,14)
I. "Bóg jest Miłością" (1 J 4,16)
II. Prymat Miłości Bożej
III. Słowo Ucieleśnione i Bogarodzica
IV. Bogarodzica w przyjaźni z Bogiem
V. Nowy porządek

Rozdział III: MISTYCZNE CIAŁO CHRYSTUSA
I. Matka Kościoła świętego
II. Tajemnica Kościoła świętego
III. Kościół święty "Osobą Mistyczną"
1. Wierzę w Kościół święty
2. Sensus Ecclesiae
IV. Konsekracja ciała

Rozdział IV: FORMACJA W MISTYCZNYM CIELE CHRYSTUSA
I. Decyzja
II. Rozwój
III. Spójnia mistyczna
IV. Droga
1. Droga do spójni mistycznej
2. Droga życia sakramentalnego
3. Droga życia konsekrowanego
1° Misterium Paschalne
2° Misja
3° Bogarodzica
4° Wolność
5° Czujność
6° Być "znakiem"

Rozdział V: DZIEWICZOŚĆ CZŁOWIEKA
I. Dziewiczość naturalna
II. Dziewiczość sakramentalna
III. Dziewiczość konsekrowana
IV. Rodzina konsekrowana

Rozdział VI: MIŁOŚĆ DZIEWICZA
I. Miłość dziewicza źródłem życia
II. Ciało Mistyczne
III. Ciało drugiej osoby
IV. Własne ciało
V. Społeczny wymiar ciała
VI. Zycie Eucharystią i pokutą
1. Umiłował nas aż do końca (por. J 13,1)
2. Miłować Chrystusa "aż do końca"
VII. Miłość Miłosierna

Rozdział VII: BYĆ PANEM SWOJEJ "ZIEMI"
I. "Ciesz się" (Łk 1, 28)
II. Zrozumienie siebie
1. Odpowiedzialność
2. Akceptacja
3. Postawa
4. Ambiwalencja
III. Transcendujący wymiar cielesności
1. Symbol
2. Konkretyzacja
3. Instynkt czy popęd?
IV. Formacja uczuć
1. Sublimacja
2. Tolerancja na frustrację
3. Integracja
V. Cierpliwość

Rozdział VIII: PASCHA CIAŁA KONSEKROWANEGO
I. Pascha
II. Cierpienie
III. "Noc ducha"
IV. Umieranie i śmierć
V. Zmartwychwstanie
VI. Królestwo Chrystusa

WYKAZ SKRÓTÓW
BIBLIOGRAFIA
INDEKS OSOBOWY
INDEKS TEMATYCZNY

This product was added to our catalog on Monday 18 December, 2006.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 605 of 1043 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Człowiek i jego decyzje (Vol. 1 & 2)
$ Człowiek i jego decyzje (Vol. 1 & 2)
Budowanie społeczeństwa wiedzy. Zarys teorii społecznej Karla R. Poppera
Budowanie społeczeństwa wiedzy. Zarys teorii społecznej Karla R. Poppera
W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych
W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych
Renesansowy ideał chrześcijanina. Źródła jedności narodów Europy
Renesansowy ideał chrześcijanina. Źródła jedności narodów Europy
Incestum w prawie rzymskim
Incestum w prawie rzymskim
Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w latach 1944-1951
Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w latach 1944-1951
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce