Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373633251 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Krajobrazy Lublina. Rzeki
Krajobrazy Lublina. Rzeki
44,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej
[8373633251]
21,00zł
Product unavailable

Małgorzata Gałązka
ISBN:
83-7363-325-1
Pages: 440
Format: B5
Year: 2005

Celem monografii jest włączenie się do prowadzonej obecnie na szeroką skalę dyskusji nad zadaniami, jakie stawia przed prawem dynamiczny rozwój biomedyczny w obszarze ludzkiej prokreacji, obejmującym: metody poczęcia ludzkiego embrionu poza organizmem kobiety (przez zapłodnienie in vitro albo klonowanie), utrzymywanie w tym środowisku jego rozwoju i prowadzenie na ludzkim embrionie in vitro interwencji medycznych w postaci m.in. diagnostyki przedimplantacyjnej, modyfikacji genetycznych i pobierania komórek macierzystych. W pracy podjęto dwa zasadnicze problemy: po pierwsze - jak daleko powinny sięgać granice kryminalizacji w tak zakreślonym obszarze prokreacji pozaustrojowej i po drugie - jak wytyczono je w obowiązujących systemach prawa. Monografia adresowana jest do prawników, zwłaszcza specjalizujących się w prawie karnym, medycznym, międzynarodowym, konstytucyjnym oraz w dziedzinach filozofii i socjologii prawa, do osób uczestniczących w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących rozwoju biomedycyny, a także lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Z uwagi na ścisły związek kwestii prawnych w sferze ludzkiej prokreacji z antropologią i moralnością monografia może również zainteresować teologów, filozofów oraz wszystkie osoby, którym bliskie są problemy bioetyki.


Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Medyczne aspekty prokreacji pozaustrojowej
§ 1. Powstanie i wczesny rozwój człowieka w świetle embriologii
§ 2. Zapłodnienie in vitro i transfer embrionu
§ 3. Heterologiczne zapłodnienie in vitro
§ 4. Aseksualne techniki poczęcia człowieka
§ 5. Pełny rozwój prenatalny poza organizmem kobiety
§ 6. Zapłodnienie i klonowanie międzygatunkowe
§ 7. Interwencje genetyczne
§ 8. Badania biomedyczne na embrionie in vitro
§ 9. Komórki macierzyste pochodzenia embrionalnego


Rozdział II. Problemy moralne w prokreacji pozaustrojowej
§ 1. Kryteria moralnych ocen rozwoju biomedycyny
§ 2. Człowiek i jego godność jako podstawowe kryteria ocen moralnych
§ 3. Godność człowieka w embrionalnej fazie życia
§ 4. Zapłodnienie in vitro i transfer embrionu
§ 5. Diagnostyka przedimplantacyjna i selekcja embrionów
§ 6. Inżynieria genetyczna
§ 7. Aseksualne metody poczęcia człowieka
§ 8. Badania biomedyczne na embrionie


Rozdział III. Prokreacja pozaustrojowa w świetle międzynarodowych i konstytucyjnych standardów praw człowieka
§ 1. Miejsce biomedycyny w systemach praw człowieka
§ 2. Zasada godności człowieka
1. Ludzka godność w katalogach praw człowieka
2. Zasada godności ludzkiej w kontekście rozwoju biomedycyny
3. Godność człowieka w embrionalnej fazie życia
§ 3. Prokreacja pozaustrojowa wobec wolności człowieka
1. Granice wolności człowieka w sferze prokreacji
2. Prawo pacjenta do samostanowienia a prokreacja pozaustrojowa
3. Granice wolności badań naukowych
§ 4. Ochrona człowieka przed komercjalizacją
§ 5. Ochrona człowieka przed dyskryminacją ze względu na wyposażenie genetyczne
§ 6. Ludzka tożsamość a prokreacja pozaustrojowa
1. Ochrona ludzkiego wyposażenia genetycznego
2. Prawo do poznania własnego pochodzenia genetycznego
§ 7. Ludzka godność a prawo do życia w kontekście prokreacji pozaustrojowej


Rozdział IV. Rola prawa karnego w obszarze prokreacji pozaustrojowej w świetle ocen moralnych oraz międzynarodowych i konstytucyjnych standardów praw człowieka
§ 1. Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej w świetle katolickiej etyki i teologii moralnej
§ 2. Kryminalizacja w obszarze prokreacji pozaustrojowej na tle międzynarodowych standardów biomedycznych
1. System Rady Europy
2. Rezolucje Parlamentu Europejskiego
3. System ONZ
4. Prokreacja pozaustrojowa a przestępstwa przeciwko ludzkości
§ 3. Ochrona prawnokarna w obszarze prokreacji pozaustrojowej a orzecznictwo sądów konstytucyjnych
1. Znaczenie orzeczeń sądów konstytucyjnych dotyczących przerywania ciąży
2. Problem kryminalizacji w orzeczeniach sądów konstytucyjnych dotyczących prokreacji pozaustrojowej
3. Orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r.
§ 4. Przeszkody w rekonstrukcji standardu ochrony prawnokarnej


Rozdział V. Racjonalizacja kryminalizacji w obszarze prokreacji pozaustrojowej
§ 1. Przedstawienie problemu
§ 2. Zamach na dobra prawne jako podstawowe kryterium kryminalizacji
§ 3. Dobra prawne w sferze prokreacji pozaustrojowej
1. Ogólne problemy identyfikacji dóbr prawnych w obszarze ludzkiej prokreacji
2. Status ludzkiego embrionu w prawie karnym
3. Katalog dóbr wymagających ochrony prawnokarnej
§ 4. Czyny atakujące dobra prawne w sferze prokreacji pozaustrojowej
1. Prawnokarna ocena prokreacji pozaustrojowej wobec dynamiki jej rozwoju
2. Rodzaje zamachów na dobra ludzkiego embrionu in vitro
3. Zapłodnienie in vitro i transfer embrionu
4. Odmiany zapłodnienia in vitro
5. Aseksualne techniki poczęcia człowieka
6. Techniki międzygatunkowe
7. Genoterapia komórek linii rozrodczej
§ 5. Przydatność prawa karnego dla ochrony dóbr prawnych w obszarze prokreacji pozaustrojowej
§ 6. Kryminalizacja interwencji z zakresu prokreacji pozaustrojowej a zasada subsydiarności prawa karnego
§ 7. Koszty kryminalizacji w dziedzinie prokreacji pozaustrojowej


Rozdział VI. Zapłodnienie in vitro w perspektywie prawa karnego porównawczego
§ 1. Pojęcie embrionu w prawie karnym
§ 2. Miejsce zapłodnienia in vitro w systemach prawnych
§ 3. Zakazy karne zapłodnienia in vitro ze względu na cel
§ 4. Prawnokarne zakazy tworzenia embrionów nadliczbowych
§ 5. Dostęp do zapłodnienia in vitro
1. Ograniczenia podmiotowe w dostępie do zapłodnienia in vitro
2. Wskazania medyczne do zapłodnienia in vitro
3. Zgoda beneficjentów
§ 6. Heterologiczne zapłodnienie in vitro
1. Dawstwo gamet
2. Komercjalizacja gamet
3. Dostęp do informacji o pochodzeniu genetycznym
§ 7. Polskie prawo karne wobec zapłodnienia in vitro
1. Pojęcie „dziecka poczętego” a ludzki embrion in vitro
2. Problem celu zapłodnienia in vitro i tworzenia embrionów nadliczbowych
3. Zgoda na udział w cyklu in vitro
4. Heterologiczne zapłodnienie in vitro


Rozdział VII. Metody poczęcia ingerujące w ludzki genom na tle prawa karnego porównawczego
§ 1. Miejsce interwencji genetycznych w prawnych regulacjach prokreacji pozaustrojowej
§ 2. Wybór gamet do zapłodnienia
§ 3. Zapłodnienie in vitro z użyciem gamet zmodyfikowanych genetycznie
§ 4. Klonowanie człowieka
§ 5. Łączenie ludzkich embrionów
§ 6. Partenogeneza u człowieka
§ 7. Tworzenie istoty o genotypie ludzko-zwierzęcym
1. Zapłodnienie międzygatunkowe
2. Łączenie embrionu ludzkiego ze zwierzęcym
3. Klonowanie międzygatunkowe
§ 8. Ciąża międzygatunkowa
§ 9. Polskie prawo karne wobec metod poczęcia ingerujących w ludzki genom


Rozdział VIII. Granice prawnokarnej ochrony ludzkiego embrionu in vitro na tle porównawczym
§ 1. Problemy bezpośredniej i kompleksowej ochrony życia ludzkiego embrionu in vitro
§ 2. Diagnostyka przedimplantacyjna
§ 3. Transfer embrionu do organizmu kobiety
§ 4. Dawstwo embrionów
§ 5. Aborcja selektywna
§ 6. Badania biomedyczne na embrionie in vitro
§ 7. Problem komórek macierzystych pochodzenia embrionalnego
§ 8. Komercjalizacja embrionów
§ 9. Granice utrzymywania embrionu przy życiu w warunkach pozaustrojowych
§ 10. Ochrona ludzkiego embrionu in vitro w polskim prawie karnym


Zakończenie


Bibliografia

This product was added to our catalog on Thursday 11 January, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 611 of 1044 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Myśl starożytna
$ Myśl starożytna
$ Ja - człowiek
$ Ja - człowiek
$ Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne
$ Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne
$ Unia Europejska. Integracja, konkurencyjność, rozwój
$ Unia Europejska. Integracja, konkurencyjność, rozwój
$ Kościół w czasach Jana Pawła II
$ Kościół w czasach Jana Pawła II
Kościół i dialog
Kościół i dialog
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce