Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373634361 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
25,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoralnej
[9788373634361]
9,00zł
Product unavailable

Michał Wyrostkiewicz
ISBN:
978-83-7363-436-1
Pages: 206
Format: B5
Year: 2007

Rozprawa Michała Wyrostkiewicza jest cennym wkładem we współczesne debaty teologicznomoralne, szczególnie dotyczące tematyki antropologicznej i ekologicznej. Odrzucając z jednej strony absolutyzację przyrody a z drugiej - jej skrajną instrumentalizację, Kościół widzi świat stworzony jako kulturowe i moralne środowisko, w którym człowiek realizuje swoje zadania wobec bliźnich, reszty stworzenia, a szczególnie wobec Boga. Problem ekologiczny to w istocie problem antropologiczny, co ujawnia się właśnie na płaszczyźnie ekologii ludzkiej. Człowiek zaś winien nie tylko respektować wewnętrzny ład środowiska naturalnego, ale przede wszystkim prawo moralne, które ma swoje źródło w samym Stwórcy, dlatego integralnie rozumiana ekologia osoby ludzkiej domaga się odwołania do Boga jako Stwórcy i ostatecznego celu każdego człowieka. Prezentowana książka dra Wyrostkiewicza, z uwagi na jej walor merytoryczny, a także staranność metodologiczną, będzie dla Czytelnika wartościowym wprowadzeniem i wyjaśnieniem zagadnień antropologicznych i ekologicznych, jak je przedstawia najnowsze nauczanie Kościoła, a szczególnie Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II. (z Przedmowy)


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
1. Skróty dokumentów Kościoła
2. Skróty bibliograficzne
3. Skróty wybranych nazw wydawców

Przedmowa (ks. Sławomir Nowosad)

Wstęp

1. U źródła ekologii ludzkiej
1.1. Ekologia jako nauka przyrodnicza
1.2. Dialog ekologiczno-teologiczny: potrzeby i możliwości
1.3. Człowiek-osoba w środowisku naturalnym
1.3.1. Człowiek a osoba. Ku integralnej wizji osoby ludzkiej
1.3.2. Naturalne środowisko osoby ludzkiej
1.4. Ekologia ludzka owocem dialogu ekologii i teologii moralnej

2. "Panorama świata współczesnego" - kryzys ekologiczny
2.1. Lęki i niepokoje
2.1.1. Ambiwalentny charakter globalizacji
2.1.2. Meandry kwestii demograficznej
2.1.3. Postulat rozwoju zrównoważonego a idea rozwoju integralnego
2.1.4. W klimacie postmodernizmu
2.2. Kontrowersyjne odczytanie idei ekologicznych
2.2.1. Ekologiczny, to znaczy zgodny z naturą
2.2.2. Koncepcja "fenotypu rozszerzonego"
2.2.3. Holistyczne i biocentryczne koncepcje ekologiczne
2.3. Wybrane przejawy współczesnego kryzysu ekologicznego
2.3.1. Ekspansywna gospodarka zasobami przyrody i jej dewastacja
2.3.2. Główne problemy życia gospodarczego i politycznego
2.3.3. Wojna i terroryzm
2.3.4. Bezrobocie
2.3.5. Kryzys życia małżeńskiego i rodzinnego
2.3.6 "Kultura śmierci"
2.4. Nieprawidłowości w życiu osobistym źródłem kryzysu ekologicznego

3. Rozwój integralny osoby j ako zasadnicza kategoria ekologii ludzkiej
3.1. Antropologiczno-teologiczne podstawy rozwoju
3.1.1. Istota integralnego rozwoju osoby
3.1.2. Rozwój integralny jako powołanie i niezbywalne prawo osoby ludzkiej
3.2. Rozwój sfery cielesnej osoby ludzkiej istotnym elementem jej rozwoju integralnego
3.2.1. Rozwój biologiczny jako właściwość organizmu żywego
3.2.2. Znaczenie zdrowia i jakości życia osoby
3.3. Praca jako czynnik niezbędny dla integralnego rozwoju osoby ludzkiej
3.3.1. Miejsce pracy i jej podstawowe skutki życiu ludzkim
3.3.2. Rola pracy w rozwoju duchowym
3.3.3. Praca w służbie dialogu i miłości
3.4. Poznawanie prawdy drogą do rozwoju integralnego
3.4.1. Znaczenie prawdy dla pełnego rozwoju osoby
3.4.2. Nauka i edukacja jako czynniki wspomagające rozwój osoby
3.5. Rozwój duchowo-religijny i jego miejsce w całości rozwoju osoby
3.5.1. Rozwój duchowy a duchowo-religijny
3.5.2. Ku życiu "w wolności dzieci Bożych"
3.5.3. "Nowość życia" źródłem dążenia do rozwoju i jego przejawem

4. Społeczeństwo i przyroda jako istotne elementy naturalnego środowiska osoby ludzkiej
4.1. Rodzina "podstawową komórką ekologii ludzkiej"
4.1.1. Miłość oraz communio personarum jako czynniki niezbędne w środowisku ludzkim 145
4.1.2. Zadania rodziny w kontekście ekologii ludzkiej
4.2. Zaangażowanie w życie społeczne wyrazem troski ekologicznej
4.2.1. Fundamentalne zasady życia społecznego
4.2.2. Właściwy system społeczno-polityczny oraz pokój oznakami ładu ekologicznego w świecie
4.2.3. Kościół jako "nisza ekologiczna" dla osoby ludzkiej
4.3. Ochrona przyrody naturalną potrzebą osoby ludzkiej
4.3.1. Wezwanie do ochrony przyrody jako postulat nauk przyrodniczych
4.3.2. Podstawy teologicznego uzasadnienia ochrony przyrody
4.3.3. Troska o przyrodę jako konsekwencja postrzegania świata z perspektywy wiary, nadziei i miłości

Zakończenie

Bibliografia

1. Źródła
1.1. Dokumenty Soboru Watykańskiego II
1.2. Nauczanie papieskie
1.3. Pozostałe dokumenty Kościoła
1.4. Inne dokumenty

2. Opracowania

3. Literatura pomocnicza

This product was added to our catalog on Wednesday 11 April, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 616 of 1043 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Studia z literatury XX wieku
Studia z literatury XX wieku
Adolf Nowaczyński. Między modernizmem a pozytywizmem
Adolf Nowaczyński. Między modernizmem a pozytywizmem
Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości
Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości
$ Zweite, ideale Schöpfung. Sztuka w myśleniu historycznym Jacoba Burckhardta <br><blink>Nominacja do nagrody Konkursu im. Jana Długosza 2005</blink>
$ Zweite, ideale Schöpfung. Sztuka w myśleniu historycznym Jacoba Burckhardta
Nominacja do nagrody Konkursu im. Jana Długosza 2005
$ Ja - człowiek
$ Ja - człowiek
$ Małe Miasta. Religie
$ Małe Miasta. Religie
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce