Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373634541 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej
[9788373634541]
21,00zł
Product unavailable

ks. Ryszard Kamiński
ISBN:
978-83-7363-454-1
Stron: 332
Format: B5
Rok wydania: 2007

Książka zawiera refleksję o wzrastaniu Kościoła poprzez posługę słowa Bożego, liturgię i posługę pasterską w kontekście uwarunkowań współczesnych. Wiedza zawarta w książce jest przydatna w realizacji celu posługi zbawczej Kościoła, którym jest prowadzenie ludzi do spotkania z Bogiem w wierze i miłości. Książka może być pomocą w formacji teologicznopastoralnej studentów wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych, duszpasterzy, katechetów i zaangażowanych apostolsko katolików świeckich. Służyć może także tym wszystkim, którzy poszukują prawdy i chcą aktywnie włączyć się w działalność zbawczą Kościoła w Polsce.


SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Teologia pastoralna nauką o działalności zbawczej Kościoła

1. Teologia praktyczna i jej dyscypliny cząstkowe
1.1. Naukowy i teologiczny charakter teologii praktycznej
1.2. Specyfika teologii praktycznej
1.3. Dziedziny teologii praktycznej
2. Normatywny i praktyczny charakter teologii pastoralnej
3. Metody teologii pastoralnej
4. Teologia pastoralna po Soborze Watykańskim II
4.1. Ujęcie eklezjologiczne teologii pastoralnej
4.2. Ujęcie prakseologiczne teologii pastoralnej
4.3. Ujęcie społeczno-polityczne teologii pastoralnej


II. Uwarunkowania i priorytety działalności zbawczej Kościoła w Polsce na początku XXI wieku

1. Uwarunkowania duszpasterstwa w Polsce po 1989 roku
1.1. Uwarunkowania historyczne
1.2. Uwarunkowania społeczno-kulturowe
1.3. Uwarunkowania prawne
1.4. Uwarunkowania religijne duszpasterstwa
2. Kościół wobec sekularyzacji
2.1. Pojęcie sekularyzacji
2.2. Sekularyzacja jako zasada
2.3. Sekularyzacja jako fakt
2.4. Sekularyzacja jako ideologia
2.5. Sekularyzacja w Polsce
2.6. Duszpasterstwo wobec wyzwań demokracji i pluralizmu w Polsce
3. Kierunki pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce
3.1. Niezmienne zasady duszpasterstwa
3.2. Polskie uwarunkowania duszpasterstwa
3.3. Założenia ogólne duszpasterstwa
3.4. Główne dziedziny pracy duszpasterskiej w Polsce
4. Duszpasterstwo działalnością zorganizowaną
4.1. Relacje między teorią a praktyką kościelną
4.2. Funkcja kierownicza Kościoła
4.3. Etapy działalności zorganizowanej
5. Komplementarność duszpasterstwa i apostolstwa
5.1. Apostolstwo
5.2. Duszpasterstwo


III. Miejsca realizacji działalności zbawczej Kościoła

1. Diecezja miejscem realizacji duszpasterstwa
2. Dekanat miejscem realizacji duszpasterstwa
2.1. Historyczny rozwój instytucji dekanatu
2.2. Posoborowa koncepcja dekanatu
2.3. Pastoralne znaczenie dekanatu
3. Duszpasterstwo w dużym mieście
3.1. Specyfika dużego miasta
3.2. Odnowa duszpasterstwa w dużym mieście
4. Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa
4.1. Powstanie i rozwój parafii
4.2. Wspólnotowy charakter parafii
4.3. Urzeczywistnianie się Kościoła w parafii
5. Małe grupy religijne a odnowa Kościoła
5.1. Małe grupy religijne w nauczaniu Kościoła współczesnego
5.2. Tworzenie środowisk chrześcijańskich a odnowa Kościoła
5.3. Znaczenie pastoralne małych grup religijnych
5.4. Małe grupy religijne a odnowa parafii


IV. Odnowa wspólnoty parafialnej

1. Parafia w nauczaniu Kościoła współczesnego
1.1. Parafia w nauczaniu Soboru Watykańskiego II
1.2. Parafia według Kodeksu Prawa Kanonicznego
1.3. Parafia w nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II
2. Funkcje parafii
2.1. Funkcje podstawowe parafii
2.2. Funkcje uzupełniające parafii
3. Życie wspólnotowe prezbiterium parafialnego
4. Parafialna rada duszpasterska
4.1. Podstawy prawne i teologiczno-pastoralne PRD
4.2. Struktura PRD
4.3. Zadania i kompetencje PRD
4.4. PRD w służbie parafii i diecezji
4.5. Trudności w funkcjonowaniu PRD
5. Ruchy i stowarzyszenia religijne a parafia
5.1. Ruchy religijne jako dar Ducha Świętego i droga do odnowy życia chrześcijańskiego
5.2. Co to są ruchy religijne?
5.3. Eklezjalność stowarzyszeń i ruchów katolickich
5.4. Ruchy religijne szansą budowania parafii jako wspólnoty wspólnot


V. Odnowa duszpasterstwa

1. Duszpasterstwo i jego podział
1.1. Duszpasterstwo zwyczajne
1.2. Duszpasterstwo nadzwyczajne
2. Odnowa duszpasterstwa zwyczajnego
2.1. Odnowa posługi nauczania
2.2. Odnowa posługi uświęcania
2.3. Odnowa posługi pasterskiej
3. Rozwój duszpasterstwa nadzwyczajnego
3.1. Duszpasterstwo specjalne
3.2. Duszpasterstwo specjalistyczne

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Zusammenfassung

This product was added to our catalog on Tuesday 27 March, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 555 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ku prywatyzacji religii?
Ku prywatyzacji religii?
W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych
W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych
Homo orans. T. 6 - Modlitwa dziękczynienia
Homo orans. T. 6 - Modlitwa dziękczynienia
Filozofia na KUL-u. Nurty - osoby - idee
Filozofia na KUL-u. Nurty - osoby - idee
Dogmatyka katolicka. Tom II
Dogmatyka katolicka. Tom II
Dzieła. Tom 19: Człowiek w kulturze
Dzieła. Tom 19: Człowiek w kulturze
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce