Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373639270 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Personalizm w nauce i kulturze
Personalizm w nauce i kulturze
49,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Polonia Restituta. Ustrój państwa polskiego w XX wieku
[9788373639270]
27,30zł
Product unavailable

Grzegorz Górski
ISBN: 978-83-7363-927-0
Pages: 250
Format: A5
Year: 2007 (2nd edition)
Language: Polish

W rozdziale pierwszym, obejmującym lata 1914-1918, prezentowany jest najpierw proces odbudowy polskich instytucji państwowych w okresie od połowy 1918 r., a następnie zagadnienia związane z restytucją państwa polskiego w listopadzie 1918 r.
W rozdziale drugim ukazane są zmagania o nadanie odrodzonemu państwu nowego ustroju konstytucyjnego. Funkcjonowanie państwa pod rządami Konstytucji z 1921 r. w dwóch wyraźnie wyodrębnionych okresach - do i po zamachu majowym - jest przedmiotem analizy trzeciego rozdziału. Problematyka związana z uchwaleniem i obowiązywaniem Konstytucji z 1935 r. do wybuchu wojny omawiana jest w rozdziale czwartym. W rozdziale piątym prezentowane są zagadnienia dotyczące obowiązywania Konstytucji z 1935 r. w czasie wojny, funkcjonowania na jej podstawie władz RP na uchodźstwie oraz w kraju w postaci Polskiego Państwa Podziemnego. W tej części omawiana jest również pozycja prawna komunistycznego ruchu oporu w kontekście funkcjonowania władz II RP. Rozdział szósty jest analizą uwarunkowań formowania się ustroju "Polski ludowej" w początkowym okresie, a kolejny, siódmy, rozdział omawia funkcjonowanie władz II RP po zakończeniu wojny - na uchodźstwie. W rozdziale ósmym przedstawione są uwarunkowania związane z przyjęciem pierwszych regulacji konstytucyjnych w PRL oraz fazy transformacji ustrojowej tego państwa. Rozdział dziewiąty poświęcony został okresowi formowania się III RP i ewolucji ustrojowej w tym okresie, łącznie z opisem zmagań o uchwalenie obowiązującej obecnie Konstytucji z 1997 r. (ze Wstępu)Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Odrodzenie państwa polskiego (1914-1918)
1. "Sprawa polska" w początkach wojny
2. Akt 5 listopada - restytucja Królestwa Polskiego?
3. Odbudowa polskich instytucji państwowych
4. Odzyskanie niepodległości

Rozdział II. Kształtowanie się ustroju II Rzeczypospolitej
1. Mała Konstytucja 1919 roku
2. Projekty ustroju II RP

Rozdział III. Pod rządami Konstytucji marcowej
1. Konstytucja 1921 roku
2. Praktyka konstytucyjna w latach 1922-1926
3. Nowela sierpniowa - pierwszy etap przebudowy ustroju państwa

Rozdział IV. Uchwalenie Konstytucji kwietniowej i jej obowiązywanie do wybuchu wojny
1. Spory wokół uchwalenia nowej konstytucji
2. Konstytucja kwietniowa
3. Praktyka konstytucyjna lat 1935-1939

Rozdział V. Państwo polskie w czasie II wojny światowej
1. Konstytucja kwietniowa w czasie wojny
2. Polskie Państwo Podziemne
3. Komunistyczny ruch oporu a państwo polskie

Rozdział VI. "Polska ludowa" 1944-1947

Rozdział VII. Władze II RP na uchodźstwie 1945-1990

Rozdział VIII. Powstanie PRL i ewolucja jego ustroju
1. Okres Małej Konstytucji 1947-1952
2. Konstytucja 1952 roku
3. Od "demokracji ludowej" do "państwa socjalistycznego" (1952-1980)
4. Okres "socjalistycznego modernizmu" (1980-1988)

Rozdział IX. Powstanie III RP i przemiany ustrojowe 1990-1997
1. Demokratyczny przełom 1988-1989
2. Mała Konstytucja 1992 roku
3. Uchwalenie Konstytucji w 1997 roku

Zakończenie

Bibliografia

Indeks nazwisk

Indeks instytucji

Indeks geograficzny

This product was added to our catalog on Wednesday 13 January, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 541 of 1044 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ku mariologii w kontekście. Vol. 1-3
Ku mariologii w kontekście. Vol. 1-3
Homo orans. T. 3
Homo orans. T. 3
$ Dominum et vivificantem. Tekst i komentarze
$ Dominum et vivificantem. Tekst i komentarze
Mądrość Vincenza
Mądrość Vincenza
$ Służba prawdzie, wolności i życiu. Refleksje nad myślą społeczna Jana Pawła II
$ Służba prawdzie, wolności i życiu. Refleksje nad myślą społeczna Jana Pawła II
Homo orans. T. 5 - Modlitwa uwielbienia
Homo orans. T. 5 - Modlitwa uwielbienia
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce