Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373635487 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Przymioty osoby ludzkiej edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom
Przymioty osoby ludzkiej edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom
121,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce
[9788373635487]
23,00zł
Product unavailable

W świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku i ustaw synodalnych

ks. Stanisław Dubiel
ISBN:
978-83-7363-548-7
Pages: 302
Format: B5
Year: 2007

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest ustalenie uprawnień majątkowych Kościoła katolickiego w Polsce na podstawie obowiązujących norm prawa kanonicznego, zawartego w trzech hierarchicznie podporządkowanych źródłach prawa, tj.: Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., Konkordacie polskim z 1993 r. oraz aktach prawa partykularnego, stanowionych przez biskupów diecezjalnych w formie ustaw synodalnych – a także ustalenie istniejących relacji między tymi trzema źródłami. Zakres poszukiwań badawczych zawężono do obszaru Polski, która podobnie jak inne kraje postkomunistyczne, przeżywa poważne przemiany ustrojowe i gospodarcze oraz tworzy nowe rozwiązania prawne.


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Prawa Kościoła katolickiego do posiadania dóbr wynikające z prawa powszechnego

1. Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego wynikające z prawa człowieka do wolności religijnej
2. Gwarancje wolności religijnej zawarte w normach prawa międzynarodowego
3. Uprawnienia Kościoła katolickiego do posiadania dóbr doczesnych zawarte w normach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
3.1. Przebieg prac kodyfikacyjnych dotyczących reformy kościelnego prawa majątkowego
3.2. Podstawowe założenia kościelnego prawa majątkowego
3.2.1. Wrodzone uprawnienia Kościoła do posiadania dóbr materialnych
3.2.2. Nabywanie dóbr doczesnych
3.2.3. Zarządzanie dobrami
3.2.4. Zawieranie umów
3.2.5. Przyjmowanie pobożnych zapisów
3.2.6. Tworzenie pobożnych fundacji
4. Podsumowanie

Rozdział II
Normy prawne dotyczące spraw majątkowych Kościoła katolickiego w Polsce w konkordacie z 1993 roku

1. Pojęcie i natura umów konkordatowych
2. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 1993 roku
3. Normy konkordatu z 1993 roku wpływające na sprawy majątkowe Kościoła
3.1. Niezależność i autonomia Kościoła
3.2. Uznanie osobowości prawnej Kościoła
3.2.1. Subwencje państwowe przeznaczone na potrzeby instytucji kościelnych
3.2.1.1. Subwencje przeznaczone na szkolnictwo
3.2.1.2. Subwencje przeznaczone na ochronę dóbr kultury
3.2.1.3. Możliwość pozyskiwania funduszy poprzez organizowanie zbiórek publicznych
3.2.1.4. Gwarancje konkordatowe dotyczące swobodnego działania instytucji kościelnych na zasadach analogicznych do zasad działania innych instytucji o podobnym charakterze
3.2.1.5. Gwarancje dotyczące zrównania w prawach instytucji dobroczynnych
3.2.1.6. Gwarancje dotyczące zrównania w prawach instytucji naukowych
3.2.1.7. Gwarancje dotyczące zrównania instytucji kościelnych z państwowymi w sprawach majątkowych
3.2.1.8. Klauzule konkordatowe dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej Kościoła, odsyłające do norm prawa kanonicznego i prawa polskiego, obowiązujące w dniu wejścia konkordatu w życie
3.2.1.8.1. Normy konkordatowe dotyczące spraw majątkowych i sytuacji finansowej Kościoła, odsyłające do istniejącego prawa kanonicznego
3.2.1.8.2. Normy konkordatowe dotyczące spraw majątkowych i sytuacji finansowej Kościoła, odsyłające do istniejących przepisów prawa cywilnego
3.2.1.8.3. Normy konkordatowe dotyczące prawa majątkowego i sytuacji finansowej Kościoła, odsyłające do przyszłych rozwiązań prawnych
3.2.1.8.3.1. Problem zwrotu dóbr kościelnych nieprawnie przejętych przez państwo
4. Podsumowanie

Rozdział III
Problematyka majątkowa zawarta w kanonach obowiązujących synodów diecezjalnych

1. Funkcja synodów w procesie legislacyjnym dotyczącym sytuacji ekonomicznej Kościoła
2. Recepcja prawa powszechnego w aktach normatywnych Konferencji Episkopatu Polski
3. Recepcja norm powszechnego prawa kanonicznego dotyczących dóbr doczesnych w obowiązujących synodach diecezjalnych w Polsce
3.1. Recepcja norm powszechnego prawa kanonicznego dotyczących uprawnień Kościoła do nabywania dóbr materialnych
3.1.1. Recepcja norm powszechnego prawa kanonicznego dotyczących sposobów nabywania dóbr doczesnych
3.2. Recepcja norm powszechnego prawa kanonicznego dotyczących uprawnień Kościoła do posiadania dóbr materialnych
3.3. Recepcja norm powszechnego prawa kanonicznego dotyczących uprawnień Kościoła do zarządzania dobrami doczesnymi
4. Kanonizacja przepisów prawa cywilnego dotyczących uprawnień majątkowych Kościoła katolickiego
4.1. Potrzeba kanonizacji przepisów prawa cywilnego regulujących sprawy kościelnych dóbr doczesnych
4.2. Kanonizacja konkretnych przepisów prawa cywilnego dotyczących realizacji uprawnień majątkowych Kościoła katolickiego w Polsce zawarta w normach synodalnych
5. Pozakodeksowe sposoby pozyskiwania dóbr doczesnych opisane w normach synodalnych
5.1. Pożyczki i kredyty jako sposób pozyskiwania środków materialnych
5.2. Działalność gospodarcza, wpływy z podatków i reklam jako sposób pozyskiwania dóbr materialnych
5.3. Środki pochodzące z funduszu kościelnego
6. Cele dóbr doczesnych
6.1. Organizowanie i zabezpieczenie kultu Bożego
6.2. Wynagradzanie pracowników kościelnych
6.3. Wynagradzanie pracowników duchownych
6.3.1 Fundusz na utrzymanie duchowieństwa
6.3.2. Formy wynagradzania pracowników duchownych
6.3.2.1. Wynagrodzenie za pracę katechetyczną
6.3.2.2. Stypendia mszalne
6.3.2.3. Opłaty iura stolae i opłaty kancelaryjne
6.3.2.4. Ofiary wypominkowe i ofiary z kolędy
6.3.2.5. Mieszkanie parafialne i inne udogodnienia
6.4. Wynagradzanie pracowników świeckich
6.4.1. Podstawowe pojęcia dotyczące pracy
6.4.2. Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników świeckich w instytucjach kościelnych w świetle norm prawa kanonicznego
6.4.3. Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników świeckich w instytucjach kościelnych w świetle norm poszczególnych synodów
6.5. Dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i miłości bliźniego
6.5.1. Podstawowe formy działalności Caritas
6.5.2. Sposoby pozyskiwania środków materialnych przeznaczonych na działalność dobroczynną
6.5.3. Zarządzanie zasobami materialnymi Caritas
6.6. Szkolnictwo, działalność wychowawcza, kultura i media
7. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Summary

This product was added to our catalog on Friday 20 April, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 555 of 1044 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i trybunałów europejskich
Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i trybunałów europejskich
$ Lex Rhodia de iactu. Studium historycznoprawne z zakresu rzymskiego prawa handlowomorskiego
$ Lex Rhodia de iactu. Studium historycznoprawne z zakresu rzymskiego prawa handlowomorskiego
Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej
Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej
Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej
Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej
Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce